Odia Sad Shayari [2021] 100+ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୟାଡ ଦୁଃଖ ସାୟରି

Odia Love Dhoka Shayari

Odia Sad Shayari Photo samaya dekhajaenahi

ସମୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜଣାଏ ଦେଇଥାଏ |

Odia Sad Shayari Photo jia tumaku care kare

ଯିଏ ତୁମକୁ CARE କରେ ସେହିଁ ତୁମ ଉପରେ ରାଗେ |

Odia Sad Shayari

ଯଦି କାହାପାଇଁ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ତେବେ ନିଜ ପାଳି କୁ ଅପେକ୍ଷା କର ,ନିଜ ସାଙ୍ଗେ ବି ସେମିତି ହବ ଯାହା ତୁମେ ଅନ୍ୟ ସହ କରିଥିବ |

Sad Shayari Odia akhiku pasan asithiba jinisha

ଆଖିକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବା ଜିନିଷ କେବେ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ |

Sad Shayari Odia he bhagaban mate kichhi dia n dia

ହେ ଭଗବାନ ମତେ କିଛି ଦିଅ ନ ଦିଅ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ବାପା ମା ଙ୍କ ହାତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିଥାଅ |

Sad Shayari Odia kash amiti jane milanti

କାସ୍ ଏମିତି ଜଣେ ମିଳନ୍ତା ଯିଏ ବିଲ କୁଲ ଆଇନ ଭଳି ହୁଅନ୍ତା ହାସନ୍ତା ବି ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କାନ୍ଦତା ବି ସାଙ୍ଗରେ |

Also Read Best Odia Shayari –Click Here

  • Download Image

    close