Odia Sad Shayari [2021] 100+ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୟାଡ ଦୁଃଖ ସାୟରି

Sad Shayari For Girlfriend Odia

Odia Sad Shayari 2021 ego ta samastanka pakhare

Ego ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ,ପାଖରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେହି ଲୋକ ନାଇଁ ଯାଏ ଯିଏ ସମ୍ପର୍କଟିକୁ ହୃଦୟରୁ ଚାଁହୁଥାଏ |

Odia Sad Shayari 2021 jenu loka sabubele

ଯେଉଁ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ଓଠରେ ହସ ଫୁଟାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖେସିରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ସବୁବେଳେ ସେହିଲୋକ ହିଁ ଏକା ରହିଯାଏ  |

Odia Sad Shayari 2021 dukaha taku kuhajae

ଦୁଃଖ ତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯାହା ଦୁଇଟୋପା ଲୁହ ହୋଇ ଆଖିରୁ ଝରିଯାଏ |

Odia Shayari Photo Download jadi mu chaligalala pare

ଯଦି ମୁଁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତୁ ଖୁସି ହେବୁ ତେବେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ତୋ ଜୀବନରୁ ଚାଲିଯାଉଛି  |

Odia Shayari Photo Download belebele ame manisha

ବେଳେବେଳେ ଆମେ ମଣିଷ ଚିହିଁବାରେ ଅଟେ ଭୁଲ୍ କରିବସୁ ଯେ ହୀରାପରି ଦିଶୁଥିବା କଚକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥାଉ ଆଉ ଅସଲି ହୀରାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥାଉ |

Odia Shayari Photo Download katha ta samaste bujhanti

କଥା ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିରବତାକୁ ସିଏ ବୁଝେ ଯିଏ ଦୁଃଖ ପାଖକରି ପରଖିଥାଏ |