Odia Sad Shayari [2021] 100+ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୟାଡ ଦୁଃଖ ସାୟରି

Odia Bewafa Shayari

Odia Sad Shayari For Bf kahaku hrudayare baseiba

କାହାକୁ ହୃଦୟରେ ବସେଇବାକୁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ ସେମିତି ଜଣକୁ ହୃଦୟରୁ ବାହାର କରିବା ସେତିକି ସହଜ ହୋଇନଥାଏ |

Odia Bewafa Shayari Sarajibana Sangare
Odia Sad Shayari [2021] 100+ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୟାଡ ଦୁଃଖ ସାୟରି

ସାରାଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବାକୁ କେବଳ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏନି ଜଣେ ଦୂରେଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସାରାଜୀବନ ହୃଦୟରେ ସାଇତି ରଖିବାକୁ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏ |

Odia Bewafa Shayari Jia Chalijaichhi Se Punithare
Odia Sad Shayari [2021] 100+ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୟାଡ ଦୁଃଖ ସାୟରି

ଯିଏ ଚାଲିଯାଇଛି ସେ ପୁଣିଥରେ ଫରିକି ଆସିନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଏମିତି ଏକ ମୋଡରେ ସେ ତୁମକୁ ଖୋଜିବ ଯତେବେଳେ ତୁମେ ତା ପାଖରେ ନଥିବ |

Odia Bewafa Shayari Duniara Sabutharu Sundara Samparka
Odia Sad Shayari [2021] 100+ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୟାଡ ଦୁଃଖ ସାୟରି

ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଭୟ ତରଫରୁ ହରେଇବାର ଭୟ ଥାଏ |

Also Read our Releated Posts